Skip to content

การตลาดแบบดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

DIGITAL MARKETING Desktop Banner

การตลาดแบบดิจิทัล
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนึ่งจากความท้าทายของแบรนด์เมเนอเจอร์และคนที่
ทำงานด้านการสื่อสารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในขณะนี้คือการปรับใช้กลยุทธ์ดิจิทัลมาเก็ตติ้งอย่างไร
ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างทาง
ภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
และสื่อสารให้เข้าใจได้ตรงจุด

มาดูว่า PAPER & PAGE ทำอย่างไรในการปรับปรุงและพัฒนา
สื่อโฆษณาออนไลน์ของคุณ รวมไปถึงการทำการตลาดผ่านโซเชียล
มีเดียและกลยุทธ์ SEO เพื่อเข้าถึงลูกค้าของคุณ

DIGITAL MARKETING Desktop Banner

การตลาดแบบดิจิทัล
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนึ่งจากความท้าทายของแบรนด์เมเนอเจอร์และคนที่
ทำงานด้านการสื่อสารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในขณะนี้คือการปรับใช้กลยุทธ์ดิจิทัลมาเก็ตติ้งอย่างไร
ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างทาง
ภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
และสื่อสารให้เข้าใจได้ตรงจุด

มาดูว่า PAPER & PAGE ทำอย่างไรในการปรับปรุงและพัฒนาสื่อโฆษณาออนไลน์ของคุณ รวมไปถึงการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียและกลยุทธ์ SEO เพื่อเข้าถึงลูกค้าของคุณ

DIGITAL MARKETING Icon 01 Optimize & Localize Your Message
DIGITAL MARKETING Icon 02 Engage with Strategic Content
DIGITAL MARKETING Icon 03 Make Data-Driven Decisions
DIGITAL MARKETING Icon 04 Go Local Get Global

การปรับปรุงวิธีการ
สื่อสารให้เข้าถึง
ผู้คนได้ดีขึ้น

นักการตลาดด้านดิจิทัลของเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ สิ่งที่พวกเขากำลังมองหาและแพลตฟอร์มที่กลุ่มลูกค้าใช้หรือสนใจ ทำให้เราสามารถพัฒนาและปรับปรุงสื่อโฆษณาออนไลน์ของคุณ และกลยุทธ์การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนา SEO และ Conversion

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
โดยวางกลยุทธ์ในการ
สร้างคอนเทนต์

ดึงดูด เข้าถึง และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าโดยการวางกลยุทธ์ในการสร้างคอนเทนต์ เมื่อคุณทำงานร่วมกับ PAPER & PAGE คุณจะได้ข้อมูลที่วิเคราะห์รอบด้าน พร้อมทำงานร่วมกับนักเขียนของเราที่เเชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดแบบดึงดูดลูกค้า และนักแปลที่ไม่เพียงแค่เข้าใจภาษาแต่เข้าใจถึงวัฒนธรรมและสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้

การตัดสินใจที่มา
จากข้อมูลที่รวบรวม
อย่างละเอียด

นักวิจัยการตลาดของเราได้สร้าง buyer persona หรือวิเคราะห์ลักษณะลูกค้าเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้กับเคมเปญ นอกจากนี้ยังรวบรวข้อมูลมากมายที่วัด ผลลัพธ์ของงาน อย่างเช่น reach, engagement, click-through rate และ conversion rate จากนั้นเราจะวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ต่าง ๆ และพัฒนามาเป็นคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่ออ้างอิงจากฐานข้อมูล

การทำความเข้าใจ
ตั้งแต่ท้องถิ่น
เพื่อไปสู่ระดับโลก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีการเติบโตก้าวกระโดดและกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ควรได้รับบบริการแบบเวิร์ดคลาส และในฐานะที่เราได้เป็นหนึ่งในเมมเบอร์สุดเอ็คคลูซีฟของ mc Group Global Network เราจะนำมาตรฐานระดับนานาชาติมาให้บริการในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะด้านการตลาดและด้านทำงานอื่นๆ

DIGITAL MARKETING Icon 01 Optimize & Localize Your Message

การปรับปรุงวิธีการสื่อสาร
ให้เข้าถึงผู้คนได้ดีขึ้น

นักการตลาดด้านดิจิทัลของเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ สิ่งที่พวกเขากำลังมองหาและแพลตฟอร์มที่กลุ่มลูกค้าใช้หรือสนใจ ทำให้เราสามารถพัฒนาและปรับปรุงสื่อโฆษณาออนไลน์ของคุณ และกลยุทธ์การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนา SEO และ Conversion

DIGITAL MARKETING Icon 02 Engage with Strategic Content

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
โดยวางกลยุทธ์ในการสร้างคอนเทนต์

ดึงดูด เข้าถึง และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าโดยการวางกลยุทธ์ในการสร้างคอนเทนต์ เมื่อคุณทำงานร่วมกับ PAPER & PAGE คุณจะได้ข้อมูลที่วิเคราะห์รอบด้าน พร้อมทำงานร่วมกับนักเขียนของเราที่เเชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดแบบดึงดูดลูกค้า และนักแปลที่ไม่เพียงแค่เข้าใจภาษาแต่เข้าใจถึงวัฒนธรรมและสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้

DIGITAL MARKETING Icon 03 Make Data-Driven Decisions

การตัดสินใจที่มาจากข้อมูล
ที่รวบรวมอย่างละเอียด

นักวิจัยการตลาดของเราได้สร้าง buyer persona หรือวิเคราะห์ลักษณะลูกค้าเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้กับเคมเปญ นอกจากนี้ยังรวบรวข้อมูลมากมายที่วัด ผลลัพธ์ของงาน อย่างเช่น reach, engagement, click-through rate และ conversion rate จากนั้นเราจะวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ต่าง ๆ และพัฒนามาเป็นคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่ออ้างอิงจากฐานข้อมูล

DIGITAL MARKETING Icon 04 Go Local Get Global

การทำความเข้าใจตั้งแต่ท้องถิ่น
เพื่อไปสู่ระดับโลก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีการเติบโตก้าวกระโดดและกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ควรได้รับบบริการแบบเวิร์ดคลาส และในฐานะที่เราได้เป็นหนึ่งในเมมเบอร์สุดเอ็คคลูซีฟของ mc Group Global Network เราจะนำมาตรฐานระดับนานาชาติมาให้บริการในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะด้านการตลาดและด้านทำงานอื่นๆ

DIGITAL MARKETING Icon 01 Optimize & Localize Your Message

การปรับปรุงวิธีการสื่อสาร
ให้เข้าถึงผู้คนได้ดีขึ้น

นักการตลาดด้านดิจิทัลของเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ สิ่งที่พวกเขากำลังมองหาและแพลตฟอร์มที่กลุ่มลูกค้าใช้หรือสนใจ ทำให้เราสามารถพัฒนาและปรับปรุงสื่อโฆษณาออนไลน์ของคุณ และกลยุทธ์การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนา SEO และ Conversion

DIGITAL MARKETING Icon 02 Engage with Strategic Content

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
โดยวางกลยุทธ์ในการสร้างคอนเทนต์

ดึงดูด เข้าถึง และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าโดยการวางกลยุทธ์ในการสร้างคอนเทนต์ เมื่อคุณทำงานร่วมกับ PAPER & PAGE คุณจะได้ข้อมูลที่วิเคราะห์รอบด้าน พร้อมทำงานร่วมกับนักเขียนของเราที่เเชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดแบบดึงดูดลูกค้า และนักแปลที่ไม่เพียงแค่เข้าใจภาษาแต่เข้าใจถึงวัฒนธรรมและสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้

DIGITAL MARKETING Icon 03 Make Data-Driven Decisions

การตัดสินใจที่มาจากข้อมูล
ที่รวบรวมอย่างละเอียด

นักวิจัยการตลาดของเราได้สร้าง buyer persona หรือวิเคราะห์ลักษณะลูกค้าเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้กับเคมเปญ นอกจากนี้ยังรวบรวข้อมูลมากมายที่วัด ผลลัพธ์ของงาน อย่างเช่น reach, engagement, click-through rate และ conversion rate จากนั้นเราจะวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ต่าง ๆ และพัฒนามาเป็นคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่ออ้างอิงจากฐานข้อมูล

DIGITAL MARKETING Icon 04 Go Local Get Global

การทำความเข้าใจตั้งแต่ท้องถิ่น
เพื่อไปสู่ระดับโลก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีการเติบโตก้าวกระโดดและกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ควรได้รับบบริการแบบเวิร์ดคลาส และในฐานะที่เราได้เป็นหนึ่งในเมมเบอร์สุดเอ็คคลูซีฟของ mc Group Global Network เราจะนำมาตรฐานระดับนานาชาติมาให้บริการในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะด้านการตลาดและด้านทำงานอื่นๆ

เครื่องมือและวิธีการที่เราใช้

DIGITAL MARKETING Tools 01
DIGITAL MARKETING Tools 02
DIGITAL MARKETING Tools 03

การทำ Search Engine
Optimization (SEO)

การโฆษณาดิจิทัล

การตลาดบนสังคมออนไลน์

DIGITAL MARKETING Tools 04
DIGITAL MARKETING Tools 05
DIGITAL-MARKETING-Tools-0

การวางกลยุทธ์คอนเทนต์

การตลาดผ่าน
อินฟลูเอนเซอร์

การปรับให้เข้ากับพื้นที่
และการแปลภาษา

ผลงานของเรา

การตลาด
บนสื่อสังคมออนไลน์
สำหรับ U.S. Pulses

DIGITAL MARKETING Desktop Case Study 01

ผลงานของเรา

การตลาด
บนสื่อสังคมออนไลน์
สำหรับ U.S. Pulses

DIGITAL MARKETING Desktop Case Study 01

ผลงานของเรา

การตลาด
บนสื่อสังคมออนไลน์
สำหรับ U.S. Pulses

DIGITAL MARKETING Desktop Case Study 01
DIGITAL MARKETING Desktop Case Study 02

โครงการโซเชียลมีเดียของเรา #USPulses: Super-clean Superfood โปรโมทถั่วจากอเมริกาที่อุดมไปด้วยสารอาหาร ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 2 ของสหประชาชาติ (U.N. Sustainable Development Goal 2)(#ZeroHunger) ทำให้เราได้รับรางวัล 2020 PRCA SEA สำหรับ Best Not-for-Profit and Charity Campaign และเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายของประเทศไทยสำหรับ รางวัล the PRovoke Asia-Pacific 2020 SABRE

DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-03_th
DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-04_th_4
DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-05_th

“PAPER & PAGE ได้สร้างผลลัพธ์ที่น่าพอใจใน
ทุก ๆ ปีเรื่อยมา เรารู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ร่วมงาน
กับเขามาเป็นเวลานาน”

JOEL WOODWARD

ASEAN REGIONAL REPRESENTATIVE
USA DRY PEA & LENTIL COUNCIL
U.S. DRY BEAN COUNCIL

DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-03_th
DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-04_th_2
DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-05_th

“PAPER & PAGE ได้สร้างผลลัพธ์ที่น่าพอใจใน
ทุก ๆ ปีเรื่อยมา เรารู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ร่วมงาน
กับเขามาเป็นเวลานาน”

JOEL WOODWARD

ASEAN REGIONAL REPRESENTATIVE
USA DRY PEA & LENTIL COUNCIL
U.S. DRY BEAN COUNCIL

DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-06

ผลงานของเรา

การตลาด
บนสื่อสังคมออนไลน์
สำหรับ Alaska Seafood

DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-06

ผลงานของเรา

การตลาด
บนสื่อสังคมออนไลน์
สำหรับ Alaska Seafood

ผลงานของเรา

การตลาด
บนสื่อสังคมออนไลน์
สำหรับ Alaska Seafood

DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-06

“สดใหม่จากธรรมชาติและยั่งยืน”
เราเริ่มต้นด้วยเพจ Facebook 2 เพจ
จนปัจจุบันมีถึง 4 เพจ ทำให้สถาบัน
อลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้งได้เป็นที่รู้จัก
และสามารถสื่อสารกับลูกค้าในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอด อีกทั้ง
ยังสร้างฐานข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้
เป็นข้อมูลเชิงลึกในภูมิภาค

DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-07

“สดใหม่จากธรรมชาติและยั่งยืน”
เราเริ่มต้นด้วยเพจ Facebook 2 เพจ
จนปัจจุบันมีถึง 4 เพจ ทำให้สถาบัน
อลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้งได้เป็นที่รู้จัก
และสามารถสื่อสารกับลูกค้าในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอด อีกทั้ง
ยังสร้างฐานข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้
เป็นข้อมูลเชิงลึกในภูมิภาค

DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-07

“สดใหม่จากธรรมชาติและยั่งยืน”
เราเริ่มต้นด้วยเพจ Facebook 2 เพจ
จนปัจจุบันมีถึง 4 เพจ ทำให้สถาบัน
อลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้งได้เป็นที่รู้จัก
และสามารถสื่อสารกับลูกค้าในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอด อีกทั้ง
ยังสร้างฐานข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้
เป็นข้อมูลเชิงลึกในภูมิภาค

DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-07
DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-08_th_3
DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-10_th

“พวกเรายินดีมากที่ได้ร่วมงานกับเอเจนซี่ที่สามารถ
ทำงานนครอบคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และทำให้เราได้มีมุมมองที่กว้างขึ้น”

TIM WELSH

SOUTHEAST ASIA REPRESENTATIVE,
ALASKA SEAFOOD MARKETING INSTITUTE

DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-09_th
DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-08_th_3
DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-10_th

“พวกเรายินดีมากที่ได้ร่วมงานกับเอเจนซี่ที่สามารถ
ทำงานนครอบคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และทำให้เราได้มีมุมมองที่กว้างขึ้น”

TIM WELSH

SOUTHEAST ASIA REPRESENTATIVE,
ALASKA SEAFOOD MARKETING INSTITUTE

DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-09_th
DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-08_th_3
DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-10_th

“พวกเรายินดีมากที่ได้ร่วมงานกับเอเจนซี่ที่สามารถ
ทำงานนครอบคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และทำให้เราได้มีมุมมองที่กว้างขึ้น”

TIM WELSH

SOUTHEAST ASIA REPRESENTATIVE,
ALASKA SEAFOOD MARKETING INSTITUTE

DIGITAL-MARKETING-Desktop-Case-Study-09_th
DIGITAL MARKETING Desktop A Piece of the Puzzle Icon

เพียงหนึ่งในชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์

หนึ่งในจุดแข็งของเราหรือ Digital marketing เป็นส่วนสำคัญที่เติมเต็มและช่วยให้การทำการตลาดดีขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์และเป็นการทำสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นให้แบรนด์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราได้ที่ การพัฒนาเว็บไซต์ และ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์

DIGITAL MARKETING Desktop A Piece of the Puzzle Icon

เพียงหนึ่งในชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์

หนึ่งในจุดแข็งของเราหรือ Digital marketing เป็นส่วนสำคัญที่เติมเต็มและช่วยให้การทำการตลาดดีขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์และเป็นการทำสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นให้แบรนด์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราได้ที่ การพัฒนาเว็บไซต์ และ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์

การตลาดแบบดิจิทัล
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

DIGITAL MARKETING Desktop Banner

หนึ่งจากความท้าทายของแบรนด์เมเนอเจอร์
และคนที่ทำงานด้านการสื่อสารในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้คือการปรับใช้
กลยุทธ์ดิจิทัลมาเก็ตติ้งอย่างไรให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างทางภาษาและ
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและสื่อสาร
ให้เข้าใจได้ตรงจุด

มาดูว่า PAPER & PAGE ทำอย่างไรในการปรับปรุง
และพัฒนาสื่อโฆษณาออนไลน์ของคุณ รวมไปถึง
การทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียและกลยุทธ์ SEO
เพื่อเข้าถึงลูกค้าของคุณ

DIGITAL MARKETING Icon 01 Optimize & Localize Your Message

การปรับปรุงวิธีการสื่อสาร
ให้เข้าถึงผู้คนได้ดีขึ้น

นักการตลาดด้านดิจิทัลของเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ สิ่งที่พวกเขากำลังมองหาและแพลตฟอร์มที่กลุ่มลูกค้าใช้หรือสนใจ ทำให้เราสามารถพัฒนาและปรับปรุงสื่อโฆษณาออนไลน์ของคุณ และกลยุทธ์การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนา SEO และ Conversion

DIGITAL MARKETING Icon 02 Engage with Strategic Content

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
โดยวางกลยุทธ์ในการสร้างคอนเทนต์

ดึงดูด เข้าถึง และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าโดยการวางกลยุทธ์ในการสร้างคอนเทนต์ เมื่อคุณทำงานร่วมกับ PAPER & PAGE คุณจะได้ข้อมูลที่วิเคราะห์รอบด้าน พร้อมทำงานร่วมกับนักเขียนของเราที่เเชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดแบบดึงดูดลูกค้า และนักแปลที่ไม่เพียงแค่เข้าใจภาษาแต่เข้าใจถึงวัฒนธรรมและสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้

DIGITAL MARKETING Icon 03 Make Data-Driven Decisions

การตัดสินใจที่มาจากข้อมูล
ที่รวบรวมอย่างละเอียด

นักวิจัยการตลาดของเราได้สร้าง buyer persona หรือวิเคราะห์ลักษณะลูกค้าเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้กับเคมเปญ นอกจากนี้ยังรวบรวข้อมูลมากมายที่วัด ผลลัพธ์ของงาน อย่างเช่น reach, engagement, click-through rate และ conversion rate จากนั้นเราจะวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ต่าง ๆ และพัฒนามาเป็นคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่ออ้างอิงจากฐานข้อมูล

DIGITAL MARKETING Icon 04 Go Local Get Global

การทำความเข้าใจตั้งแต่
ท้องถิ่นเพื่อไปสู่ระดับโลก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีการเติบโตก้าวกระโดดและกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ควรได้รับบบริการแบบเวิร์ดคลาส และในฐานะที่เราได้เป็นหนึ่งในเมมเบอร์สุดเอ็คคลูซีฟของ mc Group Global Network เราจะนำมาตรฐานระดับนานาชาติมาให้บริการในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะด้านการตลาดและด้านทำงานอื่นๆ

เครื่องมือและวิธีการที่เราใช้

DIGITAL MARKETING Tools 01
DIGITAL MARKETING Tools 02
DIGITAL MARKETING Tools 03

การทำ Search Engine
Optimization (SEO)

การโฆษณาดิจิทัล

การตลาดบนสังคมออนไลน์

DIGITAL MARKETING Tools 04
DIGITAL MARKETING Tools 05
DIGITAL-MARKETING-Tools-0

การวางกลยุทธ์คอนเทนต์

การตลาดผ่าน
อินฟลูเอนเซอร์

การปรับให้เข้ากับพื้นที่
และการแปลภาษา

ผลงานของเรา

การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์
สำหรับ U.S. Pulses

โครงการโซเชียลมีเดียของเรา
#USPulses: Super-clean Superfood
โปรโมทถั่วจากอเมริกาที่อุดมไปด้วยสารอาหาร ภายใต้
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 2 ของสหประชาชาติ
(U.N. Sustainable Development Goal 2)
(#ZeroHunger) ทำให้เราได้รับรางวัล 2020 PRCA SEA
สำหรับ Best Not-for-Profit and Charity Campaign
และเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายของประเทศไทยสำหรับ
รางวัล the PRovoke Asia-Pacific 2020 SABRE

DIGITAL-MARKETING-Mobile-Case-Study-05_th2_4
Digital-Marketing-Mobile-Testimonial-01_th

“PAPER & PAGE ได้สร้างผลลัพธ์
ที่น่าพอใจในทุก ๆ ปีเรื่อยมา เรารู้สึก
ยินดีอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับเขา
มาเป็นเวลานาน”

JOEL WOODWARD

ASEAN REGIONAL REPRESENTATIVE
USA DRY PEA & LENTIL COUNCIL
U.S. DRY BEAN COUNCIL

ผลงานของเรา

การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์
สำหรับ Alaska Seafood

“สดใหม่จากธรรมชาติและยั่งยืน”
เราเริ่มต้นด้วยเพจ Facebook 2 เพจ
จนปัจจุบันมีถึง 4 เพจ ทำให้สถาบัน
อลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้งได้เป็นที่รู้จัก
และสามารถสื่อสารกับลูกค้าในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอด อีกทั้ง
ยังสร้างฐานข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้
เป็นข้อมูลเชิงลึกในภูมิภาค

DIGITAL-MARKETING-Mobile-Case-Study-07_th_3
Digital-Marketing-Mobile-Testimonial-02_th

“พวกเรายินดีมากที่ได้ร่วมงานกับเอเจนซี่
ที่สามารถทำงานนครอบคลุมทั่วเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และทำให้เราได้มี
มุมมองที่กว้างขึ้น”

TIM WELSH

SOUTHEAST ASIA REPRESENTATIVE,
ALASKA SEAFOOD MARKETING INSTITUTE

DIGITAL MARKETING Desktop A Piece of the Puzzle Icon

เพียงหนึ่งในชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์

As one of our core competencies, digital
หนึ่งในจุดแข็งของเราหรือ Digital marketing
เป็นส่วนสำคัญที่เติมเต็มและช่วยให้การทำ
การตลาดดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงเว็บไซต์และเป็นการทำสื่อประชาสัมพันธ์
เบื้องต้นให้แบรนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บริการของเราได้ที่ การพัฒนาเว็บไซต์
และ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์