Skip to content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PAPER & PAGE

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2564

นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายนโยบายและขั้นตอนของบริษัทเราในการรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมาย และสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้บริการของเรา

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อปรับปรุงบริการเว็บไซต์ การที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ของเรา คุณยืนยอมที่จะให้เรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังนี้

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือพหูพจน์

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PAPER & PAGE ได้ถูกแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างสองภาษา ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

คำจำกัดความ

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว:

บัญชี หมายถึง บัญชีเฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อเข้าถึงบริการของเราหรือส่วนของบริการของเรา

คุกกี้ คือไฟล์ขนาดเล็กในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต ฯลฯ ที่ถูกใช้เพื่อบันทึกและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บ

ประเทศ หมายถึง: ประเทศไทย

อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถใช้เข้าถึงบริการของเราได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนหรือระบุตัวตนได้

บริการ หมายถึงการใช้เว็บไซต์ของเรา

ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ประมวลผลข้อมูลในนามของบริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่ว่าจ้างโดยบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ เพื่อให้บริการในนามของบริษัท เพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือเพื่อช่วยบริษัทในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริกา

สื่อสังคมของบุคคลที่สาม หมายถึงเว็บไซต์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีเพื่อเข้าใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งาน หมายถึง ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะสร้างขึ้นจากการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่น ระยะเวลาของการเยี่ยมชมเว็บไซต์)

เว็บไซต์ หมายถึง PAPER & PAGE สามารถเข้าสู่ระบบ เว็บไซต์ได้ที่ www.paperandpage.com

คุณ หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวที่กำลังใช้บริการ

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประเภทของข้อมูลที่เก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ขณะคุณใช้บริการของเรา เราอาจขอข้อมูลระบุตัวบุคคลจากคุณ เพื่อใช้ในการติดต่อและระบุตัวตนของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนได้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

อีเมล
ชื่อจริงและนามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ รัฐ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เมือง
ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งานของคุณอาจรวมถึง ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol address) ประเภทเบราว์เซอร์ ประเภทเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม เวลา และวันที่ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำ (unique device identifiers) และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เมื่อคุณใช้บริการของเราผ่านโทรศัพท์มือถือเราอาจรวบรวมข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ประเภทของอุปกรณ์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol address) ระบบปฏิบัติการ (operating system) ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำ (unique device identifiers)ของโทรศัพท์มือถือคุณ และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เราอาจรวบรวมข้อมูลจาก browser (เบราว์เซอร์) ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมบริการของเรา หรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านโทรศัพท์มือถือ

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามที่คล้ายคลึงกันในการติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของเราและเก็บข้อมูลบางส่วน เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ได้แก่ บีคอนแท็กและสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา เทคโนโลยีอื่นที่เราอาจใช้ได้แก่:

คุกกี้ (Cookies) หรือ เบราว์เซอร์คุกกี้ (Browser Cookies) คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกวางไว้บนเครื่องของคุณ คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเมื่อมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้บางส่วนจากบริการของเราได้ ถ้าคุณปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อที่จะปฏิเสธคุกกี้ ระบบของเราจะออกคุกกี้เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้แฟลช (Flash Cookies) คุณสมบัติบางอย่างของบริการของเราอาจใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง (หรือคุกกี้แฟลช) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของคุณ คุกกี้แฟลชไม่ได้รับการจัดการในรูปแบบเดีนวกับเบราว์เซอร์คุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบคุกกี้แฟลช โปรดอ่าน ที่นี่

เว็บบีคอน (Web Beacons) บางส่วนของบริการและอีเมลของเราอาจมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เรียกว่าเว็บบีคอน (เรียกอีกอย่างว่า clear gifs, pixel tags และ gif พิกเซลเดียว) ที่อนุญาตให้บริษัท นับผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าเว็บไซต์หรือเปิดอีเมลและสำหรับการติดตามสถิติเว็บไซต์อื่น ๆ (เช่น การบันทึกความนิยมของหน้าเว็บไซต์ต่างๆและการตรวจสอบความถูกต้องของระบบและความสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์)

คุ้กกี้อาจเป็นได้ทั้งคุกกี้แบบถาวรหรือคุกกี้แบบชั่วคราว คุกกี้แบบถาวรจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อคุณออฟไลน์ในขณะที่คุกกี้เซสชันจะถูกลบออกทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ All About Cookies by TermsFeed.

เราใช้ทั้งเซสชันและคุกกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

คุกกี้ที่จำเป็น

ชนิด: คุกกี้เซสชัน
บริหารโดย: เรา
จุดประสงค์: คุกกี้เหล่านี้จำเป็นต่อการให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์และเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างได้ ช่วยในการตรวจสอบผู้ใช้และป้องกันการใช้งานบัญชีผู้ใช้โดยฉ้อโกง หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้บริการที่คุณขอไม่สามารถให้บริการได้และเราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้บริการเหล่านั้นแก่คุณเท่านั้น

นโยบายคุกกี้ / การยอมรับคุกกี้

ชนิด: คุกกี้ถาวร
จัดการโดย: เรา
จุดประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้ยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

คุกกี้เสริมการใช้งานเว็บไซต์

ชนิด: คุกกี้ถาวร
จัดการโดย: เรา
จุดประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจดจำตัวเลือกที่คุณเลือกเมื่อคุณใช้เว็บไซต์เช่นการจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษา วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้คือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ส่วนตัวมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงคุณต้องป้อนการตั้งค่าของคุณทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์

ประสิทธิภาพและการติดตามคุกกี้

ชนิด: คุกกี้ถาวร
จัดการโดย: เรา
จุดประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้งานเว็บไซต์และวิธีการที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้เหล่านี้อาจระบุตัวคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมว่าเป็นผู้เยี่ยมชมรายบุคคล เพราะข้อมูลที่เก็บรวบรวมมักจะเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้นามแฝงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ เราอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อทดสอบหน้าเว็บฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการทำงานใหม่ของเว็บไซต์เพื่อดูว่าผู้ใช้ของเราตอบสนองต่อพวกเขาอย่างไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และทางเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่นโยบายคุกกี้ของเราหรือที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อรักษาบริการของเรา รวมถึงการตรวจสอบการใช้บริการของเรา

ในการจัดการบัญชีของคุณ: เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณในฐานะผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของบริการที่มีให้คุณ

สำหรับการปฏิบัติตามสัญญา: การพัฒนา การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการดำเนินการตามสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ รายการหรือบริการที่คุณซื้อหรือสัญญาอื่นใดกับเราผ่านบริการ

เพื่อติดต่อคุณ: เพื่อติดต่อคุณทางอีเมล โทรศัพท์ SMS หรือรูปแบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เทียบเท่าเช่นการแจ้งเตือนแบบพุชของแอปพลิเคชันมือถือเกี่ยวกับการอัปเดตหรือการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการตามสัญญา รวมถึงการอัปเดตด้านความปลอดภัย เมื่อจำเป็นหรือ สมควรแก่การนำไปปฏิบัติ

เพื่อให้คุณทราบ ข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เรานำเสนอซึ่งคล้ายกับที่คุณได้ซื้อหรือสอบถามไปแล้ว เว้นแต่คุณจะเลือกไม่รับข้อมูลดังกล่าว

ในการจัดการคำขอของคุณ: เพื่อจัดการคำขอของคุณถึงเรา

สำหรับการโอนธุรกิจ: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประเมินหรือดำเนินการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การปรับโครงสร้าง การปรับโครงสร้างองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือโดยเราเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถ่ายโอน

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุแนวโน้มการใช้งาน การกำหนดประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา และเพื่อประเมินและปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ การตลาด และประสบการณ์ของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

กับผู้ให้บริการ: เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานของเรา หรือเพื่อติดต่อคุณ

สำหรับการโอนธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับหรือในระหว่างการเจรจาการควบรวมกิจการ การขายทรัพย์สินของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการจัดหาธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของเราไปยังบริษัทอื่น

กับบริษัทในเครือ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งในกรณีนี้เราจะกำหนดให้บริษัทในเครือปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทในเครือรวมถึงบริษัทแม่ของเราและบริษัทในเครืออื่นๆ พันธมิตรร่วมทุนหรือบริษัทอื่นๆ ที่เราควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับเรา

กับพันธมิตรทางธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์บริการหรือโปรโมชั่นให้คุณ

กับผู้ใช้อื่น: เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่นในพื้นที่ส่วนกลาง ผู้ใช้ทุกคนอาจดูข้อมูลดังกล่าวและอาจเผยแพร่สู่ภายนอก หากคุณโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่นหรือลงทะเบียนผ่านบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก ผู้ติดต่อของคุณบนบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกอาจเห็นชื่อ โปรไฟล์ รูปภาพ และคำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ ในทำนองเดียวกัน ผู้ใช้รายอื่นจะสามารถดูคำอธิบายกิจกรรมของคุณ สื่อสารกับคุณ และดูโปรไฟล์ของคุณได้

ด้วยความยินยอมของคุณ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่านหรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดเพื่อแก้ไขข้อพิพาทและเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ภายใน ข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาสั้นยกเว้นเมื่อข้อมูลนี้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือเพื่อปรับปรุงการทำงานของบริการของเรา หรือเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นระยะเวลานาน

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลที่สำนักงานปฏิบัติการของเจ้าของข้อมูลและในสถานที่อื่นที่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลตั้งอยู่ ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนไปที่-และดูแลรักษาไว้ที่-คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐจังหวัดประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของคุณ

การยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงว่าคุณได้ยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลกล่าว

บริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งเว้นแต่ในกรณีที่องค์กรหรือประเทศนั้นๆมีมาตรการควบคุมที่รัดกุมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆของท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ธุรกรรมทางธุรกิจ

หากบริษัทเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ หรือการขายทรัพย์สิน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอน เราจะแจ้งให้ทราบก่อนที่ข้อมูลของคุณจะถูกถ่ายโอน และแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว (หากมี)

การบังคับใช้กฏหมาย

ภายใต้บางสถานการณ์ บริษัทอาจมีความจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอที่ถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐ (เช่น ศาล)

ข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ:

    • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย
    • ปกป้องหรือแก้ต่างสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท
    • ยับยั้งหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นกับบริการ
    • ปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือส่วนรวม
    • ป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่เราแต่คุณควรจำไว้ว่าไม่มีวิธีการในการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการใช้วิธีการที่เป็นที่ยอมรับในทางการค้าเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการให้บริการ ผู้ให้บริการรายอื่นเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมจัดเก็บและแชร์ข้อมูลตามนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเหล่านี้

การวิเคราะห์ข้อมูล

เราอาจใช้ผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

Google Analytics
Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ของ Google ที่ติดตามและรายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ Googleใช้ข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อติดตามและดูแลการใช้งานเว็บไซต์ของเราและแบ่งปันข้อมูลนี้ให้แก่บริการอื่นๆของ Google โดย Google อาจใช้ข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแต่งเครือข่ายโฆษณาของ Google เอง
คุณสามารถตั้งค่าไม่ใช้งาน Google Analytics ได้โดยการดาวน์โหลดโปรแกรม add-on “Google Analytics opt-out browser” โปรแกรมจะสั่งให้ GoogleAnalytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) ยับยั้งการแบ่งข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์กับ Google Analytics
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวโปรดไปที่หน้าเว็บ Google Privacy & Terms web page

HubSpot
สามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ ที่นี่

Facebook
สามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ ที่นี่

LinkedIn
สามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ ที่นี่

การตาดทางอีเมล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณผ่านจดหมายข่าวสื่อการตลาดหรือสื่อส่งเสริมการขายรวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่คุณอาจสนใจ คุณสามารถเลือกไม่รับข้อมูลใดๆหรือทั้งหมดของการติดต่อสื่อสารเหล่านี้จากเราโดยไปที่ลิงก์ยกเลิกการสมัคร หรือคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครที่ระบุในอีเมลที่เราส่งหรือโดยการติดต่อเรา

เราอาจใช้ผู้ให้บริการการตลาดผ่านอีเมลเพื่อจัดการและส่งอีเมลถึงคุณ

HubSpot
สามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ ที่นี่

การใช้งาน ประสิทธิภาพ และอื่นๆ

เราอาจใช้ผู้บริการจากบุคคลที่สามเพื่อปรับปรุงบริการของเราให้ดีขึ้น

Invisible reCAPTCHA
เราใช้บริการ captcha ที่มองไม่เห็น ซึ่งมีชื่อว่า reCAPTCHA reCAPTCHA ดำเนินการโดย Google บริการ reCAPTCHA อาจรวบรวมข้อมูลจากคุณและจากอุปกรณ์ของคุณเพื่อความปลอดภัย ข้อมูลที่รวบรวมโดย reCAPTCHA จะจัดเก็บตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรด ติดต่อเรา. หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่มีการตรวจสอบความยินยอมของผู้ปกครอง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

หากเราจำเป็นต้องพึ่งพาความยินยอมเป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการ หากในประเทศของคุณต้องใช้การยินยอมจากผู้ปกครองเราอาจต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของคุณก่อนที่เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกที่ลิงค์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่สามารถควบคุมและไม่มีความรับผิดชอบ ต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว แนวปฏิบัติของเว็บไซต์ และบริการของบุคคลที่สาม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจทำการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใดๆจะถูกแจ้งให้ทราบบนหน้านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายผ่านช่องทางอีเมลและทำการประกาศ นโยบายที่ “อัปเดตล่าสุด” ที่ด้านบนของหน้าเพจนโยบายความเป็นส่วนตัว

แนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลเมื่อมีถูกโพสต์ในหน้านี้เท่านั้น

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวดังนี้ สามารถติดต่อเราได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา