Skip to content

ในฐานะสมาชิกเครือ mc GROUP GLOBAL NETWORK เราเป็นตัวแทนจาก องค์กรเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรนีในตลาดประเทศไทย

ในฐานะสมาชิกเครือ
mc GROUP GLOBAL NETWORK
เราเป็นตัวแทนจาก
องค์กรเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและโฆษณา
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรนี
ในตลาดประเทศไทย
สร้าง Storytelling สำหรับแบรนด์
สร้างคอนเทนต์ทางการตลาด
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Data ที่น่าเชื่อถือ

สมาชิกในเครือ
mc GROUP GLOBAL NETWORK

เราเป็นตัวแทนจาก
องค์กรเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและโฆษณา
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรนี

ในตลาดประเทศไทย

ABOUT US MOBILE Banner BG
สร้าง Storytelling สำหรับแบรนด์
สร้างคอนเทนต์ทางการตลาด
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Data ที่น่าเชื่อถือ

ในฐานะสมาชิกเครือ
mc GROUP GLOBAL NETWORK

เราเป็นตัวแทนจาก
องค์กรเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและโฆษณา
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรนี

ในตลาดประเทศไทย

ABOUT US MOBILE Banner BG

สร้าง Storytelling
สำหรับแบรนด์

สร้างคอนเทนต์
ทางการตลาด

ขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วย Data ที่น่าเชื่อถือ

About Us Desktop Banner Background 02 Star

เรารักและทุ่มเทในงานทุกชิ้น
พร้อมรับแรงบรรดาลใจ
จากไอเดียความคิดสร้างสรรค์
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

เราได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งใน
“เอเจนซีที่ปรึกษาด้าน PR ใหม่ ประจำปี 2019”
โดย PRovoke (เดิม The Holmes Report)

PAPER & PAGE เอเจนซีที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล
และสร้างสรรค์ รับการยอมรับและรางวัล อยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร เรามีประสบการณ์ด้านการสื่อสาร
โดยมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดประเทศไทย และภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก

About Us Desktop Banner Background 02 Star

เรารักและทุ่มเทในงานทุกชิ้น
พร้อมรับแรงบรรดาลใจ
จากไอเดียความคิดสร้างสรรค์
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

เราได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งใน
“เอเจนซีที่ปรึกษาด้าน PR ใหม่ ประจำปี 2019”
โดย PRovoke (เดิม The Holmes Report)

PAPER & PAGE เอเจนซีที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล
และสร้างสรรค์ รับการยอมรับและรางวัล อยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร เรามีประสบการณ์ด้านการสื่อสาร
โดยมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดประเทศไทย และภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก

About Us Desktop Banner Background 02 Star

เรารักและทุ่มเทในงานทุกชิ้น
พร้อมรับแรงบรรดาลใจ
จากไอเดียความคิดสร้างสรรค์
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

เราได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งใน
“เอเจนซีที่ปรึกษาด้าน PR ใหม่ ประจำปี 2019”
โดย PRovoke (เดิม The Holmes Report)

PAPER & PAGE เอเจนซีที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล
และสร้างสรรค์ รับการยอมรับและรางวัล อยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร เรามีประสบการณ์ด้านการสื่อสาร
โดยมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดประเทศไทย และภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก


ข้อความจากผู้ก่อตั้ง

About Us Icon 01 On Work Ethic
About Us Icon 02 On Workplace Culture
About Us Icon 03 On Society

เกี่ยวกับ
หลักในการทำงาน

เกี่ยวกับ
การอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน

เกี่ยวกับ
สังคม

ตอนที่เราเริ่มก่อตั้ง PAPER & PAGE
เราพยายามหาคนที่มีความเป็นมืออาชีพ
มีไอเดียใหม่ ๆ เข้ามาร่วมทีม
เราต้องการจะสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับองค์กร
โดยหวังให้พนักงานของเรามีความถ่อมตน
และพร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาไปกับเราเสมอ

เมื่อสร้างทีมแล้ว เรามองเห็นว่านี่ก็เป็นโอกาส
ที่เราสามารถจะสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เคารพความเป็นส่วนตัว
และเอื้อกับ work-life balance ได้
เพื่อที่สมาชิกทีมสามารถทำงานได้
อย่างประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

เรามีมุมมองและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เราเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ของเรา
ที่จะใช้ความสามารถและเชี่ยวชาญ
ของ PAPER & PAGE ในด้านการสื่อสาร
เพื่อคืนกำไรสู่สังคมและเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนองค์กรที่จริงใจ
เชื่อถือได้ ที่พร้อมช่วยเหลือสังคม


ข้อความจากผู้ก่อตั้ง

About Us Icon 01 On Work Ethic
About Us Icon 02 On Workplace Culture
About Us Icon 03 On Society

เกี่ยวกับ
หลักในการทำงาน

เกี่ยวกับ
การอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน

เกี่ยวกับ
สังคม

ตอนที่เราเริ่มก่อตั้ง PAPER & PAGE
เราพยายามหาคนที่มีความเป็นมืออาชีพ
มีไอเดียใหม่ ๆ เข้ามาร่วมทีม
เราต้องการจะสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับองค์กร
โดยหวังให้พนักงานของเรามีความถ่อมตน
และพร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาไปกับเราเสมอ

เมื่อสร้างทีมแล้ว เรามองเห็นว่านี่ก็เป็นโอกาส
ที่เราสามารถจะสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เคารพความเป็นส่วนตัว
และเอื้อกับ work-life balance ได้
เพื่อที่สมาชิกทีมสามารถทำงานได้
อย่างประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

เรามีมุมมองและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เราเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ของเรา
ที่จะใช้ความสามารถและเชี่ยวชาญ
ของ PAPER & PAGE ในด้านการสื่อสาร
เพื่อคืนกำไรสู่สังคมและเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสนับสนุนองค์กรที่จริงใจ
เชื่อถือได้ ที่พร้อมช่วยเหลือสังคม


ข้อความจากผู้ก่อตั้ง

About Us Icon 01 On Work Ethic

เกี่ยวกับหลักในการทำงาน

ตอนที่เราเริ่มก่อตั้ง PAPER & PAGE เราพยายามหาคนที่มีความเป็นมืออาชีพ มีไอเดียใหม่ ๆ เข้ามาร่วมทีม เราต้องการจะสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับองค์กร โดยหวังให้พนักงานของเรามีความถ่อมตน และพร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาไปกับเราเสมอ

About Us Icon 02 On Workplace Culture

เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน

เมื่อสร้างทีมแล้ว เรามองเห็นว่านี่ก็เป็นโอกาส ที่เราสามารถจะสร้างสภาพแวดล้อม ที่เคารพความเป็นส่วนตัว และเอื้อกับ work-life balance ได้ เพื่อที่สมาชิกทีมสามารถทำงานได้ อย่างประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

About Us Icon 03 On Society

เกี่ยวกับสังคม

เรามีมุมมองและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ของเรา ที่จะใช้ความสามารถและเชี่ยวชาญ ของ PAPER & PAGE ในด้านการสื่อสาร เพื่อคืนกำไรสู่สังคมและเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนองค์กรที่จริงใจ เชื่อถือได้ ที่พร้อมช่วยเหลือสังคม

ทำความรู้จักกับทีมของเรา

คนที่ใช่
ในเวลาที่ใช่
สามารถทำให้
ทุกอย่างเป็นไปได้

ทำความรู้จักกับทีมของเรา

คนที่ใช่
ในเวลาที่ใช่
สามารถทำให้
ทุกอย่างเป็นไปได้

About Us Team 01 Robert

โรเบิร์ต วูดริช
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

คุณโรเบิร์ต เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษแต่กำเนิด เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการตลาด ที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสดใหม่อยู่และสร้างสรรค์อยู่เสมอ ด้วยประสบการณ์จากต่างประเทศมากกว่า 10 ปี ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เขาได้สร้างผลงานด้านการสื่อสารโฆษณาให้กับลูกค้า จากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

คุณโรเบิร์ตมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนเอเจนซี และลูกค้าในอุตสาหกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทางรัฐบาล อาทิ สถานบันอลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้ง (Alaska Seafood Marketing Institute) US Dry Bean Council และ USA Dry Pea & Lentil Council องค์กรไม่แสวงผลกำไร อาทิ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) สมาคมฟุตบอลเยอรมัน (Deutscher Fußball Botschafter) และมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT International) นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนอย่าง Haier Group, Pasona Group และ Siam Winery และเพื่อเป็นการแสดงการยอมรับจากกลุ่มชาวต่างชาติในประเทศไทย คุณโรเบิร์ตยังได้เป็นหนึ่งในรายชื่อบน Thailand Tatler’s Expat Society list ในฐานะชาวต่างชาติที่มีอิทธิพลมากในประเทศไทยประจำปี 2020 และ 2021

ก่อนจะเริ่มก่อตั้ง PAPER & PAGE คุณโรเบิร์ตได้ทำงานกับเอเจนซีสัญชาติอเมริกัน Burson-Marsteller สาขากรุงเทพฯ ในตำแหน่งบรรณาธิการอาวุโส เขาได้สร้างและพัฒนาคอนเทนต์ให้กับแบรนด์ชั้นนำมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณโรเบิร์ตยังมีประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดควบคู่ไปกับการวางแผนสื่อออนไลน์สำหรับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติ (United Nations) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นอกเหนือไปจากนั้น คุณโรเบิร์ตได้มีโอกาสเป็นอาจารย์รับเชิญให้การอบรมสัมมนามหาลัยอันดับต้น ๆ ของไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับจากสื่อสารในภาวะวิกฤต การตลาดดิจิทับและสื่อประชาสัมพันธ์ ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเคยให้การอบรมที่มหาวิทยาลัย 3 แห่งในประเทศแคนนาดา ล่าสุดที่มหาวิทยาลัย Carleton ในเมืองออตตาวา

About Us Team 01 Robert

โรเบิร์ต วูดริช
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

คุณโรเบิร์ต เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษแต่กำเนิด เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการตลาด ที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสดใหม่อยู่และสร้างสรรค์อยู่เสมอ ด้วยประสบการณ์จากต่างประเทศมากกว่า 10 ปี ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เขาได้สร้างผลงานด้านการสื่อสารโฆษณาให้กับลูกค้า จากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

คุณโรเบิร์ตมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนเอเจนซี และลูกค้าในอุตสาหกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทางรัฐบาล อาทิ สถานบันอลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้ง (Alaska Seafood Marketing Institute) US Dry Bean Council และ USA Dry Pea & Lentil Council องค์กรไม่แสวงผลกำไร อาทิ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) สมาคมฟุตบอลเยอรมัน (Deutscher Fußball Botschafter) และมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT International) นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนอย่าง Haier Group, Pasona Group และ Siam Winery และเพื่อเป็นการแสดงการยอมรับจากกลุ่มชาวต่างชาติในประเทศไทย คุณโรเบิร์ตยังได้เป็นหนึ่งในรายชื่อบน Thailand Tatler’s Expat Society list ในฐานะชาวต่างชาติที่มีอิทธิพลมากในประเทศไทยประจำปี 2020 และ 2021

ก่อนจะเริ่มก่อตั้ง PAPER & PAGE คุณโรเบิร์ตได้ทำงานกับเอเจนซีสัญชาติอเมริกัน Burson-Marsteller สาขากรุงเทพฯ ในตำแหน่งบรรณาธิการอาวุโส เขาได้สร้างและพัฒนาคอนเทนต์ให้กับแบรนด์ชั้นนำมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณโรเบิร์ตยังมีประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดควบคู่ไปกับการวางแผนสื่อออนไลน์สำหรับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติ (United Nations) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นอกเหนือไปจากนั้น คุณโรเบิร์ตได้มีโอกาสเป็นอาจารย์รับเชิญให้การอบรมสัมมนามหาลัยอันดับต้น ๆ ของไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับจากสื่อสารในภาวะวิกฤต การตลาดดิจิทับและสื่อประชาสัมพันธ์ ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเคยให้การอบรมที่มหาวิทยาลัย 3 แห่งในประเทศแคนนาดา ล่าสุดที่มหาวิทยาลัย Carleton ในเมืองออตตาวา

DESIGN DIRECTOR

วิสสุดา
อรรจนกุล

คุณวิสสุดามีประสบการณ์ความรู้เชิงลึกด้านการออกแบบ โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม กราฟฟิกดีไซน์และการออกแบบเว็บไซต์มากกว่า 7 ปี คุณวิสสุดาได้สร้างคอนเทนต์มากมายไม่ว่าจะสำหรับโซเชียลมีเดียและดูแลโปรเจกต์เว็บไซต์ให้กับลูกค้า อาทิ Agrisource (สถาบันอลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้ง US Dry Bean Council และ USA Dry Pea & Lentil Council) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT International) และกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)

ก่อนที่จะร่วมก่อตั้ง PAPER & PAGE คุณวิสสุดาได้เป็นสถาปนิกแนวหน้าที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบและทำงานให้กับบริษัทสถาปนิกชื่อดัง Onion โดยที่ได้ออกแบบโปรเจกต์โรงแรมระดับไฮเอนด์ ศาลาสมุย เฉวงบีช ที่ได้รับคำชื่นชมจาก CNN

คุณวิสสุดาได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาลัยแนวหน้าของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SENIOR PROJECT MANAGER

มารี
สไตเนอร์

ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดและกระตือรือร้นกับงานตลอดเวลา คุณมารีเป็นผู้ดูแลและขับเคลื่อนโปรเจกต์ต่าง ๆ ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Agrisource (สถาบันอลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้ง US Dry Bean Council และ USA Dry Pea & Lentil Council) มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ KLab และกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)

ก่อนที่จะเข้าร่วมทำงานกับ PAPER & PAGE คุณมารีได้ทำงานให้กับสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ หรือศูนย์วัฒนธรรมและภาษาฝรั่งเศสในกรุงเพท ซึ่งเธอได้ดูแลด้านการสื่อสาร การตลาด และการโฆษณาทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้คุณมารียังมีประสบการณ์จาก Greyhound Café แบรนด์ร้านอาหารและแฟชั่นชั้นนำสัญชาติไทย ในการดูแลและขยายสาขาในฮ่องกง และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนิเซีย และสิงคโปร์

คุณมารีสามารถใช้ทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย ได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยเธอได้รับปริญญาสาขาสื่อโฆษณาและการตลาดดิจิทัลจากสองสถาบันชั้นนำด้านการตลาดจากประเทศฝรั่งเศส

SENIOR COPYWRITER

เบนจามิน
รุโจประการ

ด้วยความถนัดและคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษ คุณเบนจามินได้รับมอบหมายในดูแลด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับลูกค้า อาทิ Agrisource (สถาบันอลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้ง US Dry Bean Council และ USA Dry Pea & Lentil Council) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)

ก่อนที่จะเข้าร่วมทำงานกับ PAPER & PAGE คุณเบนจามินได้รับผิดชอบหลายหน้าที่ในการดูแลด้านการอ่านข่าวสำหรับโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงให้กับกรมประชาสัมพันธ์ (Newsline, NBT World, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ และวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การหาข้อมูล แปล ประสานงานด้านคอนเทนต์ และเป็นบรรณาธิการอาวุโสให้กับ Radio Thailand FM88 (วิทยุภาษาอังกฤษแนวหน้าของประเทศไทย) จนก้าวมาถึงการสร้างคอนเทนต์ให้กับ Thailand NOW เว็บไซต์ภาษาอังกฤษภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ

คุณเบนจามินมีความเชี่ยวชาญ และความารู้เชิงลึกด้านภาษาอังกฤษและไทย เขาได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย New South Wales และใช้ประสบการณ์ที่หล่อหลอมมามากกว่า 8 ปี เพื่อประโยชน์ในการผลิตข่าวสาร ทำงานด้าน PR และโฆษณา

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

กรชนก
ทรัพย์สุนทร

คุณกรชนก ผู้มีความสามารถในหลากหลายภาษา มีความสนใจเป็นพิเศษในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการค้นคว้าหาข้อมูลเชิงลึกสำหรับการสร้างกลยุทธให้แคมเปญของลูกค้า PAPER & PAGE อาทิ Agrisource (สถาบันอลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้ง US Dry Bean Council และ USA Dry Pea & Lentil Council) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)

ก่อนที่จะเข้าร่วมทำงานกับ PAPER & PAGE คุณกรชนก ได้เคยร่วมงานกับกระทรวงการต่างประเทศ องค์การยูเนสโกในกรุงเทพมหานคร และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก (United Nations Global Compact) ณ เมืองวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์

เธอจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยแนวหน้าของประเทศเบลเยียม Katholieke Universiteit Leuven และได้รับการฝึกฝนใช้เครื่องมือดิจิทัลอยู่อย่างต่อเนื่อง

DESIGN DIRECTOR

วิสสุดา
อรรจนกุล

คุณวิสสุดามีประสบการณ์ความรู้เชิงลึกด้านการออกแบบ โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม กราฟฟิกดีไซน์และการออกแบบเว็บไซต์มากกว่า 7 ปี คุณวิสสุดาได้สร้างคอนเทนต์มากมายไม่ว่าจะสำหรับโซเชียลมีเดียและดูแลโปรเจกต์เว็บไซต์ให้กับลูกค้า อาทิ Agrisource (สถาบันอลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้ง US Dry Bean Council และ USA Dry Pea & Lentil Council) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT International) และกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)

ก่อนที่จะร่วมก่อตั้ง PAPER & PAGE คุณวิสสุดาได้เป็นสถาปนิกแนวหน้าที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบและทำงานให้กับบริษัทสถาปนิกชื่อดัง Onion โดยที่ได้ออกแบบโปรเจกต์โรงแรมระดับไฮเอนด์ ศาลาสมุย เฉวงบีช ที่ได้รับคำชื่นชมจาก CNN

คุณวิสสุดาได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาลัยแนวหน้าของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SENIOR PROJECT MANAGER

มารี
สไตเนอร์

ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดและกระตือรือร้นกับงานตลอดเวลา คุณมารีเป็นผู้ดูแลและขับเคลื่อนโปรเจกต์ต่าง ๆ ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Agrisource (สถาบันอลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้ง US Dry Bean Council และ USA Dry Pea & Lentil Council) มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ KLab และกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)

ก่อนที่จะเข้าร่วมทำงานกับ PAPER & PAGE คุณมารีได้ทำงานให้กับสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ หรือศูนย์วัฒนธรรมและภาษาฝรั่งเศสในกรุงเพท ซึ่งเธอได้ดูแลด้านการสื่อสาร การตลาด และการโฆษณาทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้คุณมารียังมีประสบการณ์จาก Greyhound Café แบรนด์ร้านอาหารและแฟชั่นชั้นนำสัญชาติไทย ในการดูแลและขยายสาขาในฮ่องกง และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนิเซีย และสิงคโปร์

คุณมารีสามารถใช้ทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย ได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยเธอได้รับปริญญาสาขาสื่อโฆษณาและการตลาดดิจิทัลจากสองสถาบันชั้นนำด้านการตลาดจากประเทศฝรั่งเศส

SENIOR COPYWRITER

เบนจามิน
รุโจประการ

ด้วยความถนัดและคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษ คุณเบนจามินได้รับมอบหมายในดูแลด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับลูกค้า อาทิ Agrisource (สถาบันอลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้ง US Dry Bean Council และ USA Dry Pea & Lentil Council) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)

ก่อนที่จะเข้าร่วมทำงานกับ PAPER & PAGE คุณเบนจามินได้รับผิดชอบหลายหน้าที่ในการดูแลด้านการอ่านข่าวสำหรับโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงให้กับกรมประชาสัมพันธ์ (Newsline, NBT World, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ และวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การหาข้อมูล แปล ประสานงานด้านคอนเทนต์ และเป็นบรรณาธิการอาวุโสให้กับ Radio Thailand FM88 (วิทยุภาษาอังกฤษแนวหน้าของประเทศไทย) จนก้าวมาถึงการสร้างคอนเทนต์ให้กับ Thailand NOW เว็บไซต์ภาษาอังกฤษภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ

คุณเบนจามินมีความเชี่ยวชาญ และความารู้เชิงลึกด้านภาษาอังกฤษและไทย เขาได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย New South Wales และใช้ประสบการณ์ที่หล่อหลอมมามากกว่า 8 ปี เพื่อประโยชน์ในการผลิตข่าวสาร ทำงานด้าน PR และโฆษณา

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

กรชนก
ทรัพย์สุนทร

คุณกรชนก ผู้มีความสามารถในหลากหลายภาษา มีความสนใจเป็นพิเศษในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการค้นคว้าหาข้อมูลเชิงลึกสำหรับการสร้างกลยุทธให้แคมเปญของลูกค้า PAPER & PAGE อาทิ Agrisource (สถาบันอลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้ง US Dry Bean Council และ USA Dry Pea & Lentil Council) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)

ก่อนที่จะเข้าร่วมทำงานกับ PAPER & PAGE คุณกรชนก ได้เคยร่วมงานกับกระทรวงการต่างประเทศ องค์การยูเนสโกในกรุงเทพมหานคร และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก (United Nations Global Compact) ณ เมืองวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์

เธอจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยแนวหน้าของประเทศเบลเยียม Katholieke Universiteit Leuven และได้รับการฝึกฝนใช้เครื่องมือดิจิทัลอยู่อย่างต่อเนื่อง

DESIGN DIRECTOR

วิสสุดา
อรรจนกุล

คุณวิสสุดามีประสบการณ์ความรู้เชิงลึกด้านการออกแบบ โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม กราฟฟิกดีไซน์และการออกแบบเว็บไซต์มากกว่า 7 ปี คุณวิสสุดาได้สร้างคอนเทนต์มากมายไม่ว่าจะสำหรับโซเชียลมีเดียและดูแลโปรเจกต์เว็บไซต์ให้กับลูกค้า อาทิ Agrisource (สถาบันอลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้ง US Dry Bean Council และ USA Dry Pea & Lentil Council) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT International) และกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)

ก่อนที่จะร่วมก่อตั้ง PAPER & PAGE คุณวิสสุดาได้เป็นสถาปนิกแนวหน้าที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบและทำงานให้กับบริษัทสถาปนิกชื่อดัง Onion โดยที่ได้ออกแบบโปรเจกต์โรงแรมระดับไฮเอนด์ ศาลาสมุย เฉวงบีช ที่ได้รับคำชื่นชมจาก CNN

คุณวิสสุดาได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาลัยแนวหน้าของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

REGIONAL ACCOUNT EXECUTIVE

มารี
สไตเนอร์

ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดและกระตือรือร้นกับงานตลอดเวลา คุณมารีเป็นผู้ดูแลและขับเคลื่อนโปรเจกต์ต่าง ๆ ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Agrisource (สถาบันอลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้ง US Dry Bean Council และ USA Dry Pea & Lentil Council) มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ KLab และกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)

ก่อนที่จะเข้าร่วมทำงานกับ PAPER & PAGE คุณมารีได้ทำงานให้กับสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ หรือศูนย์วัฒนธรรมและภาษาฝรั่งเศสในกรุงเพท ซึ่งเธอได้ดูแลด้านการสื่อสาร การตลาด และการโฆษณาทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้คุณมารียังมีประสบการณ์จาก Greyhound Café แบรนด์ร้านอาหารและแฟชั่นชั้นนำสัญชาติไทย ในการดูแลและขยายสาขาในฮ่องกง และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนิเซีย และสิงคโปร์

คุณมารีสามารถใช้ทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย ได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยเธอได้รับปริญญาสาขาสื่อโฆษณาและการตลาดดิจิทัลจากสองสถาบันชั้นนำด้านการตลาดจากประเทศฝรั่งเศส

SENIOR COPYWRITER

เบนจามิน
รุโจประการ

ด้วยความถนัดและคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษ คุณเบนจามินได้รับมอบหมายในดูแลด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับลูกค้า อาทิ Agrisource (สถาบันอลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้ง US Dry Bean Council และ USA Dry Pea & Lentil Council) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)

ก่อนที่จะเข้าร่วมทำงานกับ PAPER & PAGE คุณเบนจามินได้รับผิดชอบหลายหน้าที่ในการดูแลด้านการอ่านข่าวสำหรับโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงให้กับกรมประชาสัมพันธ์ (Newsline, NBT World, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ และวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การหาข้อมูล แปล ประสานงานด้านคอนเทนต์ และเป็นบรรณาธิการอาวุโสให้กับ Radio Thailand FM88 (วิทยุภาษาอังกฤษแนวหน้าของประเทศไทย) จนก้าวมาถึงการสร้างคอนเทนต์ให้กับ Thailand NOW เว็บไซต์ภาษาอังกฤษภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ

คุณเบนจามินมีความเชี่ยวชาญ และความารู้เชิงลึกด้านภาษาอังกฤษและไทย เขาได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย New South Wales และใช้ประสบการณ์ที่หล่อหลอมมามากกว่า 8 ปี เพื่อประโยชน์ในการผลิตข่าวสาร ทำงานด้าน PR และโฆษณา

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

กรชนก
ทรัพย์สุนทร

คุณกรชนก ผู้มีความสามารถในหลากหลายภาษา มีความสนใจเป็นพิเศษในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการค้นคว้าหาข้อมูลเชิงลึกสำหรับการสร้างกลยุทธให้แคมเปญของลูกค้า PAPER & PAGE อาทิ Agrisource (สถาบันอลาสก้าซีฟู๊ดมาร์เก็ตติ้ง US Dry Bean Council และ USA Dry Pea & Lentil Council) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)

ก่อนที่จะเข้าร่วมทำงานกับ PAPER & PAGE คุณกรชนก ได้เคยร่วมงานกับกระทรวงการต่างประเทศ องค์การยูเนสโกในกรุงเทพมหานคร และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก (United Nations Global Compact) ณ เมืองวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์

เธอจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยแนวหน้าของประเทศเบลเยียม Katholieke Universiteit Leuven และได้รับการฝึกฝนใช้เครื่องมือดิจิทัลอยู่อย่างต่อเนื่อง

ร่วมทีมกับเรา

About Us Join Our Team

เราให้คุณค่ากับการพัฒนาบุคลากรของเรา

เมื่อคุณเข้ามาทำงานกับ PAPER & PAGE
คุณจะได้เข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะช่วยคุณ
ให้ก้าวหน้าในสายงานและผลักดัน
ให้คุณไปไกลกว่าที่คุณคิด
ทางเรารับสมัครทั้งพนักงานประจำ
ภายใต้สัญญา และนักศึกษาฝึกงาน

ร่วมทีมกับเรา

About Us Join Our Team

เราให้คุณค่ากับการพัฒนาบุคลากรของเรา

เมื่อคุณเข้ามาทำงานกับ PAPER & PAGE
คุณจะได้เข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะช่วยคุณ
ให้ก้าวหน้าในสายงานและผลักดัน
ให้คุณไปไกลกว่าที่คุณคิด
ทางเรารับสมัครทั้งพนักงานประจำ
ภายใต้สัญญา และนักศึกษาฝึกงาน

ร่วมทีมกับเรา

About Us Join Our Team

เราให้คุณค่ากับการพัฒนาบุคลากรของเรา

เมื่อคุณเข้ามาทำงานกับ PAPER & PAGE คุณจะได้เข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะช่วยคุณ ให้ก้าวหน้าในสายงานและผลักดัน ให้คุณไปไกลกว่าที่คุณคิด ทางเรารับสมัครทั้งพนักงานประจำภายใต้สัญญา และนักศึกษาฝึกงาน

ในฐานะสมาชิกเครือ
mc GROUP’S
GLOBAL NETWORK

เราเป็นตัวแทนจาก
องค์กรเชี่ยวชาญด้านการ
สื่อสารและโฆษณา
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรนี

ในตลาดประเทศไทย

ABOUT US MOBILE Banner BG

สร้าง Storytelling
สำหรับแบรนด์

สร้างคอนเทนต์
ทางการตลาด

ขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วย Data ที่น่าเชื่อถือ

About Us Desktop Banner Background 02 Star

เรารักและทุ่มเทในงานทุกชิ้น
พร้อมรับแรงบรรดาลใจ
จากไอเดียความคิดสร้างสรรค์
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

เราได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งใน
“เอเจนซีที่ปรึกษาด้าน PR ใหม่ ประจำปี 2019”
โดย PRovoke (เดิม The Holmes Report)


PAPER & PAGE เอเจนซีที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล
และสร้างสรรค์ รับการยอมรับและรางวัล อยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร เรามีประสบการณ์ด้านการสื่อสาร
โดยมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดประเทศไทย และภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก

ข้อความจากผู้ก่อตั้ง

About Us Icon 01 On Work Ethic

เกี่ยวกับหลักในการทำงาน

ตอนที่เราเริ่มก่อตั้ง PAPER & PAGE เราพยายามหาคนที่มีความเป็นมืออาชีพ มีไอเดียใหม่ ๆ เข้ามาร่วมทีม เราต้องการจะสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับองค์กร โดยหวังให้พนักงานของเรามีความถ่อมตน และพร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาไปกับเราเสมอ

About Us Icon 02 On Workplace Culture

เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน
ในที่ทำงาน

เมื่อสร้างทีมแล้ว เรามองเห็นว่านี่ก็เป็นโอกาส ที่เราสามารถจะสร้างสภาพแวดล้อม ที่เคารพความเป็นส่วนตัว และเอื้อกับ work-life balance ได้ เพื่อที่สมาชิกทีมสามารถทำงานได้ อย่างประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

About Us Icon 03 On Society

เกี่ยวกับสังคม

เรามีมุมมองและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ของเรา ที่จะใช้ความสามารถและเชี่ยวชาญ ของ PAPER & PAGE ในด้านการสื่อสาร เพื่อคืนกำไรสู่สังคมและเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนองค์กรที่จริงใจ เชื่อถือได้ ที่พร้อมช่วยเหลือสังคม

JOIN
OUR
TEAM

About Us Join Our Team

เราให้คุณค่ากับการพัฒนาบุคลากรของเรา

เมื่อคุณเข้ามาทำงานกับ PAPER & PAGE
คุณจะได้เข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะช่วยคุณ
ให้ก้าวหน้าในสายงานและผลักดัน
ให้คุณไปไกลกว่าที่คุณคิด
ทางเรารับสมัครทั้งพนักงานประจำ
ภายใต้สัญญา และนักศึกษาฝึกงาน